Get Adobe Flash player
Home Nasze realizacje

Zadania wykonane i w trakcie realizacji

Wrocław - ul. Gagarina

Od listopada 2006 roku obsługujemy geodezyjnie budowę 5-ciu budynków mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Gagarina. Budynki powstawały od budynku "E" do "A" (w stronę ulicy Gagarina). Budynek "E" jest apartamentowcem z podpiwniczeniem, pozostałe budynki typowo mieszkalne z garażami umieszczonymi w podziemiu. Budynek "A" jest skręcony względem pozostałych. Tyczyliśmy osie konstrukcyjne wszystkich budynków. Wyznaczaliśmy odbite wskaźniki osiowe na stropach poszczególych kondygnacji wraz z kontrolą wysokościową stropów. Obsługiwaliśmy budowę sieci. W chwili pisania tego artykułu budynki "E", "D", "C" są skończone. Wykonaliśmy inwentaryzację powykonawczą ukończonych obiektów i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

Żerniki Wrocławskie - budowa kościoła

Od sierpnia 2008 roku bierzemy udział przy budowie kościoła rzymsko-katolickiego w Żernikach Wrocławskich.
Weszliśmy na budowę już rozpoczetą, zastaliśmy stan "0" budynku kościoła. Wyznaczamy wskaźniki osiowe i repery robocze na kondygnacjach w różnych pomieszczeniach.

Oława rozbudowa hali

Latem 2008 roku rozpoczęliśmy obsługę geodezyjną rozbudowy hali w Oławie dla firmy Standis Polska. Naszym zadaniem było wpasowanie osi nowo budowanej hali do hali istniejącej. Następnie skontrolowano pionowość słupów. Prace zakończono pomiarem powykonawczym w kwietniu 2009.