Get Adobe Flash player
Home Oprogramowanie autorskie

Oprogramowanie autorskie

Zajmujemy się pisaniem oprogramowania wspomagającego pracę geodety.

Naszym sztandarowym programem jest aplikacja wspomagająca tworzenie mapy numerycznej w środowisku MicroStation o nazwie GeoWektor. W 2008 roku powstała wersja GeoWektor v.8 działająca w środowisku MicroStation v8. Aplikacja jest nowoczesniejsza i wygodniejsza w zastosowaniu.

Napisaliśmy również duże narzędzie program/technologia RZGW_Rzeki służące do opracowania wyników pomiarów rzek celem przekazania zgodnie z wymogami do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na zamówienie Wydziału Geodezji Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego powstał program zmWODGiK - narzędzie służące do prowadzenia zasobu rastrowego map topograficznych w Ośrodku Dokumentacji.

W marcu 2009 do Powiatowego Zakładu Katastralnego przekazaliśmy aplikację zrPODGiK - program wspomagający dział reprodukcji przy tworzeniu zasobu rastrowego map zasadniczych na terenie powiatu wroclawskiego.

Statystyki
Odsłon : 72371
Szukanie